DEN EMPATISKA ORGANISATIONEN – Ett seminarium för progressiva varumärken

‘Den empatiska organisationen’ är en berättelse om den inneboende kraften av empati för byggandet av en meningsfull och kundorienterad företagskultur som skapar varumärkesdriven tillväxt.

Varumärkesstrategen Magnus Kähler berättar om vad empati är och vilken enastående kraft en organisation genomsyrad av empati ges för utvecklingen av en meningsfull företagskultur som är kundorienterad och skapar varumärkesdriven tillväxt.

I detta seminarium får ni, genom teori varvat med ett antal praktiska exempel från ledande organisationer/varumärken, ta del av den värdeskapande kraften av empati. Ni får många handfasta råd om hur ni kan verka för att stärka empatin i er organisation, med de många affärsfördelar som det innebär.

Lyssna till ‘Den empatiska organisationen’ och lär er en massa om empati och dess värdeskapande applicering i organisationer. Seminariet är såväl utbildande som inspirerande och ni återgår till arbetet stärkta av många handfasta råd och intressanta referenser som hjälper er att främja ett empatiskt förhållningssätt i den organisation i vilken ni verkar.

Seminariet varar i ca 2.5 tim och kan anpassas enligt era behov och önskemål. En workshop-komponent kan även adderas om ni i anslutning till seminariet önskar att specifikt diskutera empati kopplat till er nuvarande företagskultur.

Hör av er för mer info och bokning. Berätta gärna ungefär hur många personer som ni vill ska delta, önskat språk (svenska eller engelska), önskat datum samt eventuella andra önskemål.