Powered by Empathy – En föreläsning om empatins kraft av Magnus Kähler

Drar ditt företag/organisation nytta av den kraft det innebär att främja ett empatiskt förhållningssätt gentemot varandra respektive era kunder och omvärld? Lyssna till Magnus Kähler berätta om hur empati kan användas som en viktig plattform för skapandet av en framgångsrik organisation och, i ett större perspektiv, en bättre värld.

Empati handlar om förmågan att kunna sätta sig in i, förstå och känna en annan människas situation och upplevelser. Varumärkes- och innovationsstrategen Magnus Kähler har utvecklat ett föreläsningskoncept kring empati som kan anpassas utifrån det primära syftet du har med att vilja arbeta mer aktivt med empati. Det kan handla om att använda…

– Empati som tillväxtmotor
– Empati som innovationskraft
– Empati som varumärkesbyggare
– Empati som kulturbyggare
– Empati som skapare av ett mer meningsfullt liv
– eller en kombination av dessa

Föreläsningen skräddarsys utifrån dina behov. Utöver avsnitt som går på djupet kring ett urval av ovan nämnda teman, inleds varje föreläsning med att skapa en bred förståelse för vad empati innebär, exempelvis…

– Vad är empati?
– Hur fungerar empati? Empati – tanke vs. handling.
– Är empati framförallt en medfödd förmåga eller går den att träna upp?

Att anlita Magnus som talare innebär att du erhåller en föreläsning som är såväl insiktsfull och utbildande som inspirerande och underhållande. Han använder sig av många konkreta exempel från verkligheten för att visa på hur ledande organisationer och varumärken har rönt stora framgångar genom sitt omfamnande av empati och dess inneboende kraft.

Språk: svenska eller engelska

Kontakta Magnus med din talarförfrågan.